πένθος

Φιλοσοφία

Τό πένθος αφετηρία εξέλιξης.Όχι μόνο, δεν πρέπει να μειώνουμε την ζωή μας και να την περιορίζουμε αν χάσουμε κάποιον δικό μας, αντίθετα. Πρέπει να ζούμε διπλά και γι αυτόν που έφυγε!

Ένα αρθρο –συνέντευξη , εφόδιο για κάθε ανήσυχο άνθρωπο. Θα γνωρίσουμε τον θάνατο στο σώμα, θα γνωρίσουμε τον θάνατο στο